Terug naar DeCDPerserij.nl
Ondersteuning > Productie > Zit er garantie op het product?

Zit er garantie op het product?

Ja, op fabricagefouten in het product zelf heeft u garantie. Hoewel dergelijke fouten zelden voorkomen, krijgt u bij een fabricagefout kosteloos een vervangend product.

Wel wijzen wij u er op dat ontwerpfouten, bijvoorbeeld uitgelopen of dichtgeslibt drukwerk dat wordt veroorzaakt door een te hoge inktbezetting (zie ook artwork-specificaties) voor de verantwoordelijkheid van de ontwerper is. Indien wij uw product niet ontwerpen gaan wij er vanuit dat wij dit niet hoeven te controleren. Vooral ook omdat dergelijke technieken vaak als artistiek expressie middel worden ingezet.

Heb je een andere vraag?